Cáritas

Cáritas diocesana é o organismo oficial da Igrexa na Diócese de Santiago de Compostela para servir á acción caritativa e social, promovendo, coordinando e instrumentando a Comunicación Cristiana de Bens entre as comunidades eclesiais en todas sus formas, axudando á promoción humana e o desenvolvemento integral das persoas, grupos e comunidades, colaborando naquelas accións que teñan este fin. Na súa condición de organismo da diócese ten que estar integrado na estrutura e na acción pastoral da misma.

Servizos

Deseño da imaxe gráfica dos materiais impresos e dixitais
Deseño editorial

Cliente

En colaboración con ÍTACA Software Libre para Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Web e redes sociais