CRÓNICAS DUNHA DESMEMORIA

Crónicas dunha desmemoria é un proxecto de divulgación en formato audiovisual e de difusión dixital, onde a bookstagrammer Irene Pérez (@surfeandolibros) protagoniza unha colección de 12 pílulas de vídeo nas que se debullan os principais capítulos e personaxes do Reino Medieval de Galicia.

A modo de crónicas contemporáneas, é dicir, dixitais e breves, Irene vai tecendo pequenos relatos co obxectivo de axudarnos a desandar o camiño do esquecemento. Da súa man, lembraremos a importancia que acadou o reino suevo abranguendo un territorio que desbordaba, con amplitude, a Galicia actual, estendéndose por Asturias e Cantabria, e chegando polo sur ata o río Douro; coñeceremos o primeiro espertar cultural de Galicia no século V; o priscilianismo, os infortunios do rei don García; a lírica trobadoresca en galego-portugués; as revoltas irmandiñas; o arcebispo Xelmírez, a xestación do fenómeno xacobeo, o papel estratéxico da estirpe dos Castro, ou a crise política do século XIV na que quedou anulada a gran nobreza condal galega. Nas súas crónicas, Irene vai descubrir tamén historias de mulleres, que espertan a súa curiosidade e que son exemplo dunha dobre desmemoria: a soldadeira María Balteira; as raíñas Dona Urraca, Inés de Castro e Leonor de Aquitania; a escritora Exeria; ou María Castaña.

Servizos

Creación de contidos audiovisuais
Deseño de imaxe gráfica
Deseño web
Documentación audiovisual
Guionización
Ilustración
Produción audiovisual
Xestión de redes sociais

Cliente

Deputación da Coruña

Web e redes sociais