Sociedade dixital e xénero: Hackeando o patriarcado

Espazo de reflexión colectiva, a partir das achegas de expertas neste ámbito,  ao redor do denominado «patriarcado dixital». Se contemplamos a presenza de mulleres nos ámbitos laborais relacionados coa economía dixital ou o número de alumnas que optan por realizar estudos de STEM, obsérvase unha desigualdade de xénero alarmante en detrimento das mulleres nun ámbito que cada vez posúe maior peso político e económico nas nosas sociedades.

Por outra banda, é imprescindible abordar, desde a perspectiva de xénero, as expresións de machismo e misoxinia das redes da internet, entre gamers, algoritmos con rumbos androcéntricos, videoxogos, memes, asistentes de voz, wikicontidos etc., onde resulta que os contidos sexistas e con rumbos de xénero, as masculinidades tóxicas e as actitudes misóxinas seguen presentes, e os contidos feministas ou certas partes do corpo das mulleres son censurados. Existe unha hexemonía do patriarcado na realidade dixital? É similar ou maior á existente na realidade, fóra da rede? Este e outros debates abordáronse nas catro edicións do seminario, da man de mulleres expertas nesta temática, no marco da Cátedra Feminismos 4.0 DEPO-UVIGO.

 

Servizos

Deseño da imaxe gráfica dos materiais impresos e dixitais
Servizo de secretariado técnico
Xestión de redes sociais
Xestión e produción do obradoiro

Cliente

Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-UVigo
Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo

Web e redes sociais