GALPs

Os grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) son asociacións sen ánimo de lucro que fomentan o desenvolvemento local participativo nas zonas pesqueiras, e elaboraron para cada zona unha estratexia de desenvolvemento local participativo (EDLP) para o período de programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020.

O Cable Inglés desenolveu a súa identidade corporativa e un manual para o periodo desta estratexia.

Servizos

Deseño de imaxe corporativa

Cliente

GALPs - Grupos de Acción Local Pesqueira de Galicia

Web e redes sociais